Đánh giá bằng chứng: Di cư, Môi trường và Biến đổi Khí hậu tại Việt Nam

Author: 
Đặng Nguyên Anh, Irene Leonardelli, Ana Alicia Dipierri
Publisher: 
IOM
Type of Publication: 
Status: 
Free
Country: 
Viet Nam
Year of Publication: 
2016

Truy cập báo cáo

Việt Nam là một trong sáu quốc gia thí điểm trong dự án “Di cư, Môi trường và Biến đổi khí hậu: Bằng chứng cho Chính sách” (MECLEP) do Liên minh châu Âu tài trợ.
Với nguồn tài liệu tham khảo phong phú, bao gồm các bài viết học thuật và các báo cáo của chính phủ cũng nhu các tổ chức trong nước và quốc tế, báo cáo đánh giá này hướng đến mục tiêu (i) cung cấp một cái nhìn tổng quan về mối liên hệ giữa các mô hình di cư và thay đổi môi trường tại Việt Nam, (II) phân tích chiến lược các chính sách quốc gia nhắm đến mối liên hệ đó, và (IIi) đề xuất một số nghiên cứu và hàm ý chính sách có liên quan.
Việt Nam đặc biệt hứng chịu nhiều thiên tai bao gồm bão lụt, hạn hán và nước biển dâng, gây ành hưởng lớn đến đến môi trường trong nước cũng như sinh kế của 90.73 triệu dân trên cả nước. Các điều kiện môi trường khắc nghiệt gây ảnh hưởng rõ rệt lên xu hướng di cư trong nước: từ những năm 90, các chương trình tái định cư do chính phủ triển khai cho những cộng đồng dân cư chịu ảnh hưởng của suy thoái môi trường và số lượng người dân bị mất chỗ ở do thiên tai trong những năm gần đây (hơn 2 triệu người kể từ năm 2008 đến năm 2015) là những dấu hiệu cho thấy rõ ràng mối liên hệ giữa di cư và môi trường.
Báo cáo kết luận rằng cần phải thực hiện các nghiên cứu chi tiết hơn để có hiểu biết toàn diện về mối liên hệ di cư – môi trường và giải quyết triệt để các nhu cầu của người dân tái định cư và người bị mất chỗ ở do thiên tai trong nước. Việc thành lập bộ di trú có thể đóng vai trò quan trọng nhằm đảm bảo những điều kiện tốt nhất cho người dân di cư.

Table of contents: 
 • Lời cảm ơn
 • Danh mục bảng biểu
 • Thuật ngữ và chữ viết tắt
 • Tóm tắt báo cáo
 • I. Giới thiệu
 • II. Bối cảnh
  • II.1. Bối cảnh kinh tế-xã hội việt nam
  • II.2. Dữ liệu môi trường việt nam
  • II.3. Di cư – bằng chứng từ quá khứ
   • II.3.a. Di cư và xuất cư ra nước ngoài
   • II.3.b. Di cư trong nước
   • II.3.c. Di cư bắt buộc do tác động của phát triển
   • II.3.d. Tái định cư
   • II.3.e. Vai trò của tiền gửi
 • III. Các thách thức chính: mối quan hệ giữa di cư, môi trường và biến đổi khí hậu
  • III.1. Những hiện tượng thời tiết bất ngờ và tác động tới hình thái di cư
   • III.1.a. Bão nhiệt đới, dông lốc và mưa lớn
   • III.1.b. Lũ, lũ quét và sạt lở đất
   • III.1.c. Động đất
   • III.1.d. Cháy rừng
  • III.2. Quá trình biến đổi khí hậu diễn biến từ từ và tác động lên các hình thái di cư
   • III.2.a. Nước biển dâng
   • III.2.b. Xói lở bờ biển
   • III.2.c. Tăng nhiệt độ
   • III.2.d. Xâm nhập mặn
   • III.2.e. Sa mạc hóa và hạn hán
   • III.2.f. Suy thoái đất và rừng

Số trang 86