Siyasət icmalı silsiləsi Buraxılış 4 | Say 2: Azərbaycan Respublikasında ekoloji miqrasiya və yerdəyişmə prosesləri: tədqiqat və siyasət zərurətinin ön plana çəkilməsi

Author: 
Irene Leonardelli
Publisher: 
IOM
Type of Publication: 
Status: 
Free
Country: 
Azerbaijan
Year of Publication: 
2016

Download the issue

Description: Qafqaz ölkəsi olaraq Azərbaycan son illərdə minlərlə insanın yerdəyişməsinə səbəb olan təbii fəlakətlərdən daha çox zəlzələ, sel, daşqın, torpaq sürüşməsi kimi təhlükəli ətraf mühit çağırışlarına məruz qalır. Şoranlaşma, quraqlıq, torpaq deqradasiyası kimi tədricən baş verən proseslərin icma və  təsərrüfatlara təsiri güclənməkdədir və iqlim dəyişikliyi ilə qeyd olunan bu ətraf mühit hadisələrinin sıxlığı və tezliyinin daha da artması gözlənilir. Bununla belə, Azərbaycanda miqrasiya ilə ətraf mühitin qarşılıqlı əlaqəsini öyrənən tədqiqatların sayı azlıq təşkil edir və müvafiq sahədə həyata keçirilən siyasət adı çəkilən iki sahə arasındakı əlaqədən yan keçir. Bu siyasət icmalı sözügedən sahədə mövcud olan bilikləri işıqlandıraraq insan yerdəyişməsinin ətraf mühit siyasətinə, eləcə də ətraf mühit təsirlərinin miqrasiya siyasətinə daxil edilməsinə dair təkliflər irəli sürür.

Table of contents:  Giriş, Azərbaycanda ekstremal hava hadisələri və asta baş verən proseslər, Mövcud siyasət sənədlərinə baxış, Qənaətlər və mövcud syasətin təsirləri

 

ISSN: 2415-6205